General forsamling 2022 Århus Akvarieforening torsdag 13 januar kl 1900

General forsamling 2022 Århus Akvarieforening torsdag 13 januar kl 1900

General forsamling 2022 Århus Akvarieforening torsdag 13 januar kl 1900 .

Agenda:

1: Valg af dirigent.

2: Valg af referent.  

3: Valg af stemmetæller.

4: Bestyrelsens beretning V/formanden.

5: Fremlæggelse af foreningens regnskab.

6: Fremlæggelse af foreningens budget:  

7: Indkommende forslag.

8: Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.  

9: Valg til bestyrelsen.

Formand: ( ulige år – 2 år). Birger.

Bestyrelsesmedlem: (ulige år - 2 år).  Ole.

Bestyrelsesmedlem: (ulige år. - 2 år) Cort.

Bestyrelsesmedlem: (ulige år. – 2 år) Jesper.

Bestyrelsesmedlem:  (lige år -  2 år). Rasmus på valg. (Genopstiller).

Kasser: (lige år – 2 år). Erik på valg. (Genopstiller).

Bestyrelsesmedlem: (lige år. – 2 år) Rud. På valg. (Genopstiller).

Bestyrelsesmedlem: (lige år. – 2 år) Asbjørn. På valg. (Genopstiller).

1: Suppleant: På valg.

2: Suppleant: På valg.

Unge observatør: På valg.

Valg af 2 revisor:

 1 revisorsuppleant.

10: Evt.

 

 

 

 

 

Afmeld