Generalforsamling

Generalforsamling

 Generalforsamling holde Torsdag d. 17 marts 2022 kl 19 i vores faste lokaler

 

Dagsorden

1: Valg af dirigent.

2: Valg af referent.

3: Valg af stemmetæller.

4: Bestyrelsens beretning V/formanden.

5: Fremlæggelse af foreningens regnskab.

6: Fremlæggelse af foreningens budget.

7: Indkommende forslag.

- Vedtægts ændringer fra bestyrrelsen. (forslag vedlagt).

8: Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

9: Valg til bestyrelsen.

Formand: ( ulige år – 2 år). Birger.

Bestyrelsesmedlem: (ulige år - 2 år). Ole (frætræder i utide).

Bestyrelsesmedlem: (ulige år. - 2 år) Cort.

Bestyrelsesmedlem: (ulige år. – 2 år) Jesper.

Bestyrelsesmedlem: (lige år - 2 år). Rasmus på valg. (Genopstiller).

Kasser: (lige år – 2 år). Erik på valg. (Genopstiller).

Bestyrelsesmedlem: (lige år. – 2 år) Rud. På valg. (Genopstiller).

Bestyrelsesmedlem: (lige år. – 2 år) Asbjørn. På valg. (Genopstiller).

1: Suppleant: På valg. Jan Amundsen (Genopstiller).

2: Suppleant: På valg. Henrik Kaffedåse Pedersen (?).

Unge observatør: På valg. (vi har ingen).

Valg af 2 revisor: Bodil og Peter

1 revisorsuppleant.

10: Evt.

 

 

 

 

Afmeld