Nyhedsbrev Forår/sommer – 2022

Nyhedsbrev Forår/sommer – 2022

Der er gået nogen måneder siden du sidst sad i stolen, med kaffen/øllen/rødvinen i hånden og nyhedsbrevet foran dig. Vi startede igen igen med Corona aflysninger af både generalforsamling og foredrag (januar/februar), men efter en sløv start er vi nu tilbage igen med fuld fart på både foredrag, turer, messer, samt masser af ideer til kommende arrangementer. Hermed igen tid til det længe ventede nyhedsbrev med både et kig tilbage, til årets første aktiviteter samt et kig ud i fremtiden. Som noget nyt vil vi lave lidt om i opsætningen så hvis du kun vil læse om kommende arrangementer så er det del 1 af nyhedsbrevet, (sættes på opslagstavlen) og vil du have hele pakken, læse om de overstået arrangementer, se hvad du evt. gik glip af, så er det del 2. På den måde kan du hurtig finde det som du er interesseret i – herfra rigtig god læsning.

Del 1: Sidste nyt fra bestyrelsen samt kommende arrangementer:

billede_2022-05-28_105320739.png

Efter 2 år med Corona, aflysninger af mange aktiviteter, er 2022 også året hvor vi igen kan afholde vores møder, aktioner, messer samt lave ture ud af huset. Et naturlig spørgsmål efter 2 års nedlukning er nok om det så har kostet medlemmer for Århus akvarie forening? Inden Corona var vi som forening, også ramt af hobbyens generelle nedgang. En nedgang som vi desværre også kunne se før 2019. Allerede dengang var i gang med at lave tiltag til at vende denne udvikling, deltagelse på div messer/aktioner, samarbejde med andre foreninger, flere tiltag for at tiltrække nye medlemmer, osv. Så kom Corona – boom 2 års nedlukning med små huller til at lave enkelte turer, AAF derude m.m. Lang snak kort – efter Corona og et aktivt første halvår med fuld fart på aktiviteterne og massive PR-tiltag, viser nedenstående oversigt at vi igen er tilbage til tiderne før Corona. Vi er på vej frem, så lang så godt. Nu er arbejdet så at forsætte dette arbejde, sikrer at AAF skal være den forening hvor hygge, samvær og masser af aktiviteter også er en del af 2022.  

 

billede_2022-05-28_105401384.png

 

Nye Arrangementer 2022:

Torsdag 2 juni kl 1900 – Hyggeaften – snak om projekt ”lege akvarie” – og andre emner.

Vi prøver igen – hygge, hygge, hygge og tid til at snakke koncept. Vi har booket vores mødelokale, ingen foredrag, men i stedet for, mulighed for at mødes og drøfte/dele vores hobby sammen med de medlemmer der møder op. Vi vil snakke lidt om ideen med at lave vores eget opdrætsakvarie. Konceptet som Hans Martin præsenteret på april foredraget. (Lille akvarie med en ”legerist” i bunden”). På vores august tur (13/8) vil vi tage forbi Ruds gør det selv værksted for at lave disse rister, så på denne aften er der mulighed for at drøfte div ideer til disse rister- materialer osv. Ellers er aften fri, så hvis du har brug for andre emner/ideer der skal deles eller bare søger lidt råd/inspiration eller bare kaffe-hygge er det her muligheden for at mødes til klubhygge. Håber vi ses  - vi starter kl 1900 og slutter af med fælles oprydning/omkring 2130.

 

Tirsdag 21 juni kl 1700 Sommer afslutning V/Unimati Randers.

Traditionen tro afholder vi igen vores sommerafslutning sammen med Randers Akvarieforening. Vi mødes kl 1800, grillen er varm, kolde øl/vand, pølser/brød til alle. Ole sørger for lidt gode tilbud i butikken. Hygge, samvær og efterfølgende sommerferie til alle.

Lørdag 13/8 Tur til Fiskehyggen (Ørsted) Formiddag, eftermiddag: Ynglerist -besøg Hos Rud.(Voldum)

Så er det tid til årets første tur ud af huset, vi besøger vores Sponsor Fiskehyggen (Rougsøvej 147 – 8950 Ørsted) Vi starter med rundstykker kl 1000, efter rundstykker, går vi i butikken (100 + akvarier). Efter lidt shopping er det nu tid til at kører videre til Rud´s gør det selv værksted. Vi skal arbejde videre med vores legeriste. (Husk at tage mål/evt medbringe dit lege akvarie). Der vil sikkert også være mulighed for at besøge Ruds akvarierum😊. Vi vil forsøge at koordinere lidt fælles kørsel. Mere om dette senere.

Torsdag 1/9 kl 1900 – Klubaften Foredrag/aktion -  Labyrint Fisk (Guramier) – Helene Københavns Akvarieforening.

Så er det tid at præsentere en ny foredragsholder i AAF – Helene fra Københavns akvarieforening kommer og fortæller om hendes helt store lidenskab – Pragtguramien:

 Pragtguramien er en utrolig smuk og interessant fisk, - men de er ekstremt truede arter i naturen, -  enkelte arter er allerede udryddet og andre er i overhængende fare for at blive det snart. 

Helene vil dels fortælle lidt om arterne, der findes 23 arter, lidt om deres adfærd, yngel og hold i akvariet. Pragtguramien er en lille gurami, som stammer fra Sydøst Asien, lever i sortvandsbiotoper og udelukkende spiser levende foder. 

Det er derfor de færreste som kender og har erfaringer med denne lille smukke fisk.

Derudover vil Helene fortælle om et internationalt bevaringsprojekt, - The Parosphromenus Project - som arbejder på at forhindre at flere arter forsvinder. www.pragtgurami.dk 

 Aften sluttes af med vores aktion.

Torsdag 6/10  kl 19.00 – Klubaften Foredrag/aktion – emne: under udarbejdelse.

 

Lørdag 29/10 kl 09.00 – 18.00 Aqua Aktion – Via College University.

 

Torsdag 3/11  kl 19.00 – Klubaften Foredrag/aktion – emne: under udarbejdelse.

 

Torsdag 1/12  kl 19.00 – Klubaften Juleafslutning/aktion – Hygge/Jule stuen.

 

Julen står for døren og vi afholder vores traditionelle julehygge arr. Æbleskiver/gløg/pakkeleg hvis vi må, ønskelisten til næste års foredrag/turer, snolder, hygge, hygge og slutter af med årets sidste aktion.

 

Kalenderen for efteråret 2022 er under udarbejdelse og vil blive løbende opdateret.

Husk støt vores sponsorer - De støtte os.

 

billede_2022-05-28_105713263.png

Del 2: Afholdte arrangementer.

 

Januar foredrag – aflyst Covid-19:

 

Februar foredrag – aflyst Covid-19.

 

 

 

Vejle messe – 29 februar Halagerhallen Vejle.

 billede_2022-05-28_105733898.png

Så blev det igen tid til at deltage i vel nok DKs største akvariemesse. AAF var repræsenteret med Rasmus´s setup. Et 80 liters scaping akvarie – (billedet) og med et 250 liters – Sneglehusleger paradis. Ud fra responsen og de mange anerkendende blikke/billeder et flot setup og stand der gjorde AAF godt besøgt. Der blev delt mange brochurer ud og lavet prøvemedlemmer. Tak til teamet for godt arbejde og proff udførelse.

DAU general forsamling Vejle Messen 27 marts 2022

Kort resume: Tonny genvalgt som formand, fra formandens beretning:

Året 2021 blev også domineret af Covid 19 forsamlingsforbud, men med flere lempelser hen over sommer og sensommer.

Der er i år blevet udstedt 9 førstegangsopdrætsdiplomer.

Hjemmekonkurrencen i 2021 blev aflyst på grund af Covid19 pandemien.

DM for klubakvarier 2020 håbede vi på, at kunne afholdes på Sjælland i forbindelse med Køge Akvariemesse, men den blev desværre aflyst på grund af Covid19.

Opdrætskonkurrencen 2021

Vinder af den individuelle konkurrence blev Børge Bech Jensen fra Viborg Akvarieforening med 227 point og 25 opdræt. (Flest point og flest opdræt).

Vinder af foreningskonkurrencen blev Aarhus Akvarieforening med 245 point og 31 opdræt. Der deltog 19 akvarister fra 5 foreninger. (Tillykke Århus Akvarieforening – vi er seje😊)

I 2021 har DAU kun kunne deltaget med stand på Viborg Akvariemesse.

Nyhedsbrevet Dansk Akvarie Blad fortsætter og har nu en artikel aftale med en udenlandsk forfatter mere. Det er Frank Schäfer.

I forbindelse med Viborg Akvariemesse kunne DAU tildele Gunnar Laursen den røde nål for hans store arbejde for akvariehobbyen. Indberetning godkendt.

Evt: kommentar fra Aarhus Akvarieforening, der er lang tids sagsbehandling for indmeldte opdræt fra de indmeldes til de bliver registeret i systemet. En løsning kunne været at foreningen selv indtaste deres egne opdræt. Det er Tonny som også sørger for dette så pt er det lidt pga tidsknaphed, mange andre opgaver der kræver hans arbejde. PT kan der ikke gøres noget ved dette. Der er ikke andre kommentar til del udvalgene. Lock in på hjemmesiden – kode ændret, skaldsendes så div foreninger kan komme på siden. Rundsendes til foreninger. Pasningsvejledninger kan findes på DAU´s hjemmeside, Disse pasningsvejledninger er ikke til den almindelige akvarist. Drøftelse omkring regler for hvordan disse informationskrav kan håndtere disse krav og regler for hvordan disse regler kan formidles. Krav til pasningsvejledninger og eks vis transport af fisk. DAU burde være formidler af sådanne informationer. Dyrenes beskyttelse fik opgaven af udarbejde sådanne pasningsvejledninger, pga. forskellige krav til indholdet, eks vis til “motion” blev slutningsresultatet at der blev udarbejdet en pasningsvejledning til små og store fisk. Dette er ikke brugbar pt. En løsning kunne være at vi indsætte link til QR PET’s hjemmeside hvor der er en fyldestgørende register der dække de overordnet pasningsliner. DAU kontakter QR pet for muligheder. Der er ikke andre punkter til evt.

 

 Marts – Rio Negro: V/Jan.

billede_2022-05-28_105758315.png

En invitation til at komme med Jan (og Carsten) til Rio Negro, masser af spændende billeder og sjove fortællinger om diverse floder/naturen/fiskene i div områder set fra en ”luksus båd”. Der var både bar og toilet ombord. Jojo rent luksus. Aften sluttede traditionen tro med vores medlems aktion.

 

 

Marts: Viborg Aktion.

billede_2022-05-28_105824271.png

Traditionen tror, ingen Viborg Aktion uden AAF. Same procedure as every year. Konceptet holder og samarbejdet med de andre foreninger virker. En hyggelig dag med Kvalitet. Masser af spændende fisk og planter, hvor konceptet med at trække Teknik væk fra selve aktionen gav plads til ro og sjov. Dog ikke så mange emner som forventet. (440 under hammeren). Tak til alle som var der – tak for hjælpen.

April Foredrag – Hans Martin - Opdræt Tips og tricks.

billede_2022-05-28_105950127.png

Som altid når vi har besøg af Hans Martin, betyder det oftest en spændende, sjov og ned på jorden foredrag. Hans Martin er en af de foredragsholder der kan præsentere svære emner på en ”let måde”. Aftens emne, Opdræt med tips og tricks, var taget fra vores ønskeliste. Flere medlemmer har spurgt til opdræt af tetraer, regnbuefisk, og andre af de mindre speciel fisk, så emnet har betød igen, når det er Hans Martin, en invitation til at komme med hjem i hans akvarier/opdrætsverden. Alle de illustreret arter, var alle arter som Hans Martin selv har opdrættet med forskellige succes grader. Opskriften til vand (regnvand/ledningsvand), indretning af lege akvariet. ( mindre special akvarie med legerist/garnnøgle), forberedelsen af yngle parret, selve legen, opvækst, foder emner, problemstillinger og udfordringer, var alle nøgleord for aftens foredrag. Som afslutning på et spændende foredrag, havde Hans Martin medbragt flere af de arter som han efterfølgende lod komme på aktion. Så der var flere medlemmer der nu kan ”lege videre der hjemme med diverse regnbuefisk; killifisk, tetraer m.m. Som afløber af dette foredrag, vil vi efterfølgende arbejde videre med disse lege akvarier. På vores kommende hygge møde (1 juni) arbejder vi videre med legerister og ideer til disse. På vores august tur (lørdag d. 13/8 – tager vi ud til Rud for at færdiggøre disse legerister. Så vi også kan få gang i opdrættets spændende verden.

 

Maj Foredrag – Jesper – Scaping – Store akvarie

billede_2022-05-28_110017959.png

Stort er godt, det gyldne snit, brug af lys, forskellige slags sand, hjemmelavet baggrunde, sten opsætninger, trærødder fra den danske natur, akvarier på 2000 – 3000 liter, bygget ind i muren, deltagelse i internationale scaping konkurrence, kærlighed til chichlide akvariet, leg med materiale. Et spændende og lærerigt foredrag der gav en masse inspiration og ideer til eftertanke.  Der var sikkert flere der skulle hjem og indrette nyt setup.

 Det var ordene for dette nyhedsbrev, ferien står for døren og vi skal snart igen holde lidt pause fra foreningen, det betyder dog ikke at vi holde pause. I baglokalet arbejder videre med at få skaffet flere spændende foredrag til foreningen, tysklandstur arbejdes der videre med og aktionsudvalget er i gang med vores kommende aktion i oktober. Fuld fart på herfra. Håber vi ses til vores hyggeaften på torsdag (1/6 1900) og vores sommerafslutning hos Unimati (21/6 kl 1800) herfra god sommer til alle

Vores liv er gået i fisk, men vi er glade for det.

Bestyrelsen.

billede_2022-05-28_110047947.png

 

 

Afmeld