akvarie auktion om en uge :)

akvarie auktion om en uge :)

 

 aqua_auktion_aarhus.jpg

 

Orientering om akva auktionen lørdag den 5. november 2022.
Aarhus Akvarieforening vil håndtere poser med fisk på følgende måde:

* Indskrivning, tildeling af sælgernummer og numre til poser sker som normalt
* Indlevering sker ved to borde, hvor vi sammen sikrer os, at fiskene har det godt, at poserne er tætte og vandet ikke er for koldt for fisk og/eller rejer
* Poserne forbliver i transportkasserne - der kan købes heat packs for sikring af temperatur - kasserne mærkes med sælgernummer og flyttes af foreningen til en plads tæt på fastprisbordet, hvorved det sikres, at kasserne kan stå uforstyrret. Kasserne kan eventuelt dækkes med et tæppe eller lignende
* Inden auktionen starter plukkes der poser fra forskellige sælgeres kasser og disse poser placeres på de normale reoler. Poserne spredes ud på reolerne, således at der er plads til gennemsyn
* Her kan poserne beses umiddelbart inden auktionen starter
* Når en “auktionsrunde” er slut holdes en kort pause og forløbet gentages

Vi appellerer til, at alle medbringer “ekstra” transportkasser til opbevaring af købte poser under auktionen - fordi mange kasser er “låst med indhold” før og under auktionen. Foreningen sørger for ekstra kasser til udlån i det omfang, det er muligt, men - tag en ekstra kasse med - det vil vi ( og fiskene) sætte stor pris på. Det vil også være muligt at købe heat packs til poserne som er købt under auktionen.

Auktionsreglerne kan findes på hjemmesiden aarhus-akvarieforening.dk.

Vi håber hermed at have taget højde for den forventede lave rumtemperatur og vi ser frem til et godt samarbejde - og en god auktion!

Med venlig hilsen
Aarhus Akvarieforening

 

Afmeld