Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

Forkert dagsforden for d. 18/1

Forkert dagsforden for d. 18/1

 

 Hej,

jeg beklager, jeg kom til at sende den gamle fra sidste år. Hermed den rigtige

 

Generalforsamling i Århus Akvarieforening torsdag 18. januar 2024 kl. 1900 i foreningslokalet

Agenda:

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Valg af stemmetællere

4: Bestyrelsens beretning ved formanden (til godkendelse)

5: Fremlæggelse af foreningens regnskab ved kassereren (til godkendelse)

6: Fremlæggelse af foreningens budget for 2024 ved kassereren (til orientering)

7: Indkommende forslag

8: Fastsættelse af kontingent for medlemmerne for 2025

9: Valg til bestyrelsen (lige år), suppleanter og revisorer (hvert år)

Formand: ekstraordinært (normalt i ulige år) for 1 år Birger
Bestyrelsesmedlem: (ulige år - 2 år) Henrik (Åbyhøj)
Bestyrelsesmedlem: (ulige år. - 2 år) Henrik Døssing
Bestyrelsesmedlem: (ulige år. – 2 år) Jesper
Bestyrelsesmedlem: (lige år - 2 år) Rasmus 
Kasserer: (lige år – 2 år) Erik
Bestyrelsesmedlem: (lige år – 2 år) Rud
Bestyrelsesmedlem: (lige år– 2 år) Asbjørn

1: Suppleant (hvert år):  Henrik Borgen
2: Suppleant (hvert år):  Henrik (Ormslevvej)

Unge observatør: på valg – ingen pt.

 2 revisorer (hvert år) Bodil og Peter
 1 revisorsuppleant (hvert år) Henrik Strandgaard

10: Evt.

 

 

Afmeld