General forsamling 2019 Århus Akvarieforening torsdag 10 januar kl 1900 Rosenvangs alle 76, 8260 Viby.

General forsamling 2019 Århus Akvarieforening torsdag 10 januar kl 1900 Rosenvangs alle 76, 8260 Viby.

 

 Aarhus akvarieforening logo

General forsamling 2019 Århus Akvarieforening torsdag 10 januar kl 1900 Rosenvangs alle 76, 8260 Viby.

 

Agenda:

1: Valg af dirigent.

2: Valg af referent.

3: Valg af stemmetæller.

4: Bestyrelsens beretning.

5: Fremlæggelse af foreningens regnskab.

6: Fremlæggelse af foreningens budget.

7: Indkomnende forslag.

8: Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

9: Valg til bestyrelsen:

Formand: Birger – På valg -  modtager valg

Bestyrelsesmedlem: Ole – på valg – modtager valg.

Bestyrelsesmedlem: Carsten – på valg - modtager valg.

Suppleant: Anders – på valg - modtager valg

Unge observatør – Oscar - modtager valg.

Valg af 2 revisor, 1 revisorsuppleant ( et år af gangen).

10: Evt.

 

 

 

Afmeld