Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

lilllogo

 Hermed indkaldelse til generalforsamling 2020

 

 

General forsamling 2020 Århus Akvarieforening torsdag 09 januar kl 1900 Rosenvangs alle 76, 8260 Viby.

Agenda:

1: Valg af dirigent .  

2: Valg af referent  

3: Valg af stemmetæller – Der skal vælges to i forsamlingen. 

4: Bestyrelsens beretning V/formanden

5: Fremlæggelse af foreningens regnskab

6: Fremlæggelse af foreningens budget:  

7: Indkommende forslag:

8: Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.  

9: Valg til bestyrelsen.

Kasser: Lige år (Poul ønsker genvalg).

Bestyrelsesmedlem: Lige år (jesper ønsker genvalg.)

Bestyrelsesmedlem: Lige år. (Cort ønsker ikke genvalg)

Suppleant 1: Hvert år: ( Anders ønsker ikke genvalg)

Supppleant 2: Hvert år: (Kurt Lützner - ?).

Unge observatør: Hvert år:  (Oscar - ?).

2 revisor: Hvert år:  (Peter og Bodil - ?).

1 revisorsuppleant ( John) - ?).

10: Evt.

 

Afmeld