Generalforsamling 2020 i morgen

Generalforsamling 2020 i morgen

 Kære medlemmer

Der er et par ledige pladser i bestyrelsen, som vi skal have besat ved generalforsamlingen i morgen torsdag den 9. Januar 2020. Det er stadig muligt at stille op til valg, hvis du har lyst til at være med til at præge de næste 2 år i Aarhus akvarieforening.

Der er flere som har givet udtryk for at de ikke er helt sikre på, hvem som er på valg derfor er her en liste over bestyrelsen. Der er 4 på valg hvert år.

Formand på valg i ulige år - 2019-2021 - Birger Andersen – er ikke på valg

Kasserer på valg i lige år   -   2020-2022 - Paul Haahr – ønsker genvalg

Bestyrelse på valg i lige år – 2020-2022 – Uffe Albertsen – ønsker genvalg

Bestyrelse på valg i lige år – 2020-2022 – Cort Göth – ønsker ikke genvalg - Bestyrelsen  har snakker snakket med Asbjørn og vil godt stille op til posten.

Bestyrelse på valg i lige år – 2020-2022 – Jesper Skelgaard – ønsker genvalg

Bestyrelse på valg i lige år – 2019-2021 – Ole Hjarsbæk – er ikke på valg

Bestyrelse på valg i lige år – 2019-2021 – Carsten Lykke– er ikke på valg

Bestyrelse på valg i lige år – 2019-2021 – Rud Laursen – er ikke på valg

  • suppleant er på valg hvert år. Vælges for et år af gangen.
  • suppleant er på valg hvert år. Vælges for et år af gangen.

Næstformand og sekretær vælges på det første konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, det sker for et år af gangen. Suppleanterne inviteres til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Afmeld