Sommer kalender – ”nyt fra Bestyrelsen”

Sommer kalender – ”nyt fra Bestyrelsen”

 Sommer kalender – ”nyt fra Bestyrelsen”.

Planer for resten af sommeren – efterårs tanker?

Ja så kommer vi lige med lidt mere information. Bestyrelsen har igen været sammen og drøftet planer/ideer for kommende arrangementer. Vi venter stadigvæk på mere ”officielle” udmeldinger, så der kan komme ændringer til nedenstående program, vi vil løbende informere via mail/facebook. Håber dog at dette program holder:

 

Rykket  – Juni Besøg hos Søren Lund ny dato Tirsdag 9/6: kl 1900  – Transmission fra Akvarierummet – AAF derude.

Ja desværre, vi starter lige med en flytning af dato. Pga div personlig planlægning (Søren er familiefar), har det været nødvendig at flytte dette arrangement til ny dato. Konceptet bliver stadigvæk det samme.  Kig i en ”fyrrummet” hos flere gange DM mester. Tips og tricks til det succesfulde opdræt, opsætning af regnvandsanlæg, nye tanker til kommende projekter. Vi starter i haven, fyrrummet, slutter af i stuen (600 L tanganyika Chiklider). Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til Søren live. Sendes via Århus Akvarieforenings facebook side. Husk det er Tirsdag 9/6 kl1900. Vi ses derude?

 

Sommer afslutning Lørdag 13 juni kl 1200. Hos Søren Lund – Rigtrupvej 15,Voldum, 8370 Hadsten  - OBS: Hvis der lukkes op -  følg Sundhedsstyrelsen udmelding Mandag 8/6.

Vi krydser fingrene for der lukkes op for Danmark, næste fase, på mandag 8/6. Så følg pressemødet med Mette Frederiksen/Sundhedsstyrelsen. Hvis vi får lov til at lave forsamlinger på mellem 30 – 50 personer er planen følgende. Vi mødes kl 1200 ude i Sørens have. Der tændes op for grillen og smides lidt kød på risten. Foreningen levere kød/drikkelse. Men hvis der er nogen som vil lave en salat eller to og tage med, vil vi gerne opfordre til dette. Efter spisning vil vi have mulighed for at se Sørens akvarierum/stueakvarie. Efter 3 måneds nedlukning, må der være flere af os der er har lidt planter/fisk/mm i overskud.  Vi laver en aktion ude i haven, så tag med hvad du vil sælge. Selve aktionen bliver på traditionelvis, så husk kontanter. Efter aktionen er der fri hygge, mulighed for at blive hængende og snakke m.m. Der er ikke lavet et slut tidspunkt  - op til Søren og dig som gæst hvornår du synes at det er ”kør hjem tid”. Under hele arrangementet er vi underlagt de gældende Covid-19 regler. Så husk afstand, medbring selv sprit til eget forbrug (Det til hænderne?), overhold god håndhygiejne, og ellers sund fornuft. Vi ses hvis der bliver lukket op for forsamlinger. Vi melder selvfølgelig ud om arrangementet bliver gennemført eller aflyst. (Mail – facebook).

                                                                    

Efterårets møder? September?:

Fra Århus Kommune er det nu udmeldt, at vi først kan få adgang til vores klublokale, tidligst 1/9. Om vi dermed kan få lov til at afholde vores traditionelle klubaften Torsdag 3/9. (foredrag/kaffe/aktion) er dermed usikkert. Vi arbejder med at booke et fangsttur foredrag. Om det bliver fysisk møde eller live sending afhænger af Covid-19 regelsættet. Vi laver begge muligheder og melder efterfølgende ud når vi ved hvad der bliver muligt.

Efterårstur til Randers Regnskov.

Fra vores generalforsamling (jan) blev der spurgt til mulighed for tur til Randers Regnskov. Ønsket var at vi planlagde dette til efteråret 2020, væk fra konfirmationer/bryllupper/etc. Vi har nu kontaktet Randers Regnskov og er nu i dialog for hvilken muligheder der er. Officielt åbnes der ikke op før 8 juni, så konkret er der ingen datoer planlagt pt da Randers ikke kender Covid-19 regelsættet. Konceptet ved vi dog: Besøg bagved teknikken, gennemgang af div akvarier (saltvand/ferskvand), opdræt af egne fisk (Piratfisk), mulighed for at se resten af anlæggene. Der er maks antal på 20 personer. Dato/pris/tilmelding kommer senere.  (ligger evt et butiksbesøg med i konceptet).

 

Facebook gruppe for vores medlemmer.

Facebook er et medie som vi er mange der benytter,  kan bruges til at finde information, dele viden på, debat forum, m.m. I AAF vil vi også gerne tage dette medie i brug. Vi gør det allerede, men med en åben gruppe som vi har pt. Men der er også nogle begrænsninger og områder, der gør at vi gerne også vil have en ”lukket gruppe, kun for medlemmer”. Asbjørn er vores udpeget Facebook specialist. Han har opgaven med at lave siden og sikrer at vi får alle ideer/muligheder med. Der er nogle Datamæssige regler der kræver personligt kontakt til jer som medlemmer. Derfor vil i den kommende tid, blive kontaktet af Asbjørn (telefonisk) der vil snakke om disse muligheder, IT politik m.m. Det er frivilligt om du vil være med i gruppen. Spørgsmål og bekymringer m.m. kan tages med Asbjørn når I blive kontaktet. Det kan blive rigtigt godt.

Viborg Messe – Overlundhallen lørdag/søndag  3&4 oktober.

Som noget nyt, har Viborg og Skive akvarieforening gået sammen og flyttet Skive Messen til Viborg. Konceptet bliver det samme som i Skive. Dvs en idrætshal fyldt med diverse leverandør og private personer der sælger forskellige produkter/fisk/planter m.m. Placeringen i Skive har gjort at den ikke når de samme besøgstal som Vejle Messen. Ved at rykke den mere centralt, håber man på bedre besøgstal. AAF har mulighed for at få en messestand og lave lidt reklame for foreningen. På vejle messen fik AFF 14 nye prøvemedlemmer. Om vi skal gentage successen er nu spørgsmålet. Hvis AFF skal deltage på denne messe, kræver det et nyt team af ”frivillige” og ikke bestyrelsen som drivkræfter. I samme måned har vi også vores egen aktion, dette betyder at bestyrelsen allerede er i arbejdstøjet med fuld fokus på dette arrangement. Derfor en klar udmelding herfra. Skal AFF på Viborg Messe, skal der laves et ”messeteam” af frivillige medlemmer. Setuppet kan holdes ned til et minimum. Bord/dug/slikskål/ 2 stk AFF banner/ personale der uddeler vores flyvers og registerer prøve medlemmer. Alt dette materiale har vi klar. Så det vi skal bruge er en ”Tovholder” samt lidt personale der vil bruge et par time hver i denne weekend. Smid en mail til bestyrelsen hvis du vil være en del af dette team, hvis ikke vi får noget feedback i løbet af juni måned, trækker vi vores messestandsbestilling. Håber på nogle frivillige hænder.

 

 Betaling Medlemskab

En lille reminder fra sidst, hvis du ikke allerede har gjort det, så få lige tjekket op på dit kontingent.  Taksten for 2020: almindelig medlemskab: 350,- pr år, Unge under 18 år/pens/stud: 250,- pr år.   Reg nr: 1551 konto nr: 1071459. Mobilpay: 20537.

Håber at sommeren vil bringe masser af dejligt vejr og gode oplevelser til alle. Foråret har været et anderledes ”akvarieår” for både bestyrelsen og dig som medlem. Vi håber på at tingene kommer tilbage til vores normale koncept efter ferien. Første step bliver vores fysiske sommer afslutning hos Søren Lund, hvis vi må efter udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen (8 juni). Indtil vi ses, så god sommer til alle – ses derude.

Vores liv er gået i fisk, men vi er glade for det.

Bestyrelsen.

 

 

 

Afmeld