August – ”Corona Tidende”.

August – ”Corona Tidende”.

 Plan C – Et Corona ramt Danmark – Vi er har stadigvæk!!!!

Så sidder vi her igen. Skal skrive nyhedsbrevet  for vores kommende aktiviteter. Desværre med det samme budskab. Aflysninger, afsavn, ændringer i vores normale gøren og laden, plan B og Plan C. Jamen det skrev du også sidst. Ja desværre!!!!

Vi har lige afviklet vores Bestyrelsesmøde, drøftelser på hvordan vi kan lave et efterårs program med vores klub aftner, ture ud af huset, aktiviteter m.m. Som læser, sidder du også selv omgivet af  medier og nyhedsudsendelser der alle snakker alle om Corona, nye smittetal, nedlukninger/brug af mundbind osv.

Det kan godt være svært at holde humøret oppe, men herfra prøver vi at navigere så godt vi kan, med kravet til gældende Covid-19 retningslinjer. Som det ser ud nu, er vi nød til at acceptere, at vores efterår/forår vil blive et konstant justering  - tilpasning efter her & nu situationen. Dette både ud fra et etisk og moralsk standpunkt. Vi skal alle igennem denne periode med godt humør og – uden smitte. Så husk at vores hobby heldigvis er muligt at holde sammen -  med afstand?.

 

 

 

 

Vores Aqua Aktion – Oktober  - Aflysning – Aflysning -  Aflysning  - udskydes til 2021.Aflyst

Ja desværre…..

På netop afholdt samarbejdsmøde med deltagelse fra Viborg, Århus og Randers forening, er konklusionen den, at det både sundhedsmæssige, planlægnings og udførsel grunde ikke kan lade sige gøre at lave en Århus Akvarie auktion i år. Det er derfor besluttet at aktionen aflyses og først bliver gennemført 2021. Dette er meldt ud til DAU. (Dansk akvarie Union), sponsorer, medlemmer samt tidligere registeret sælgere. Vi beklager meget denne beslutning. Der er sikkert mange af jer der har set frem til denne dag, men i skreven stund og med de udsigter der er til svingende smittetryk, har det været nødvendig at tage dette tiltag. I løbet af efteråret vil der blive indkaldt til nyt samarbejdsmøde hvor den kommende Viborg aktion 2021 skal drøftes på tilsvarende måde.

Håber på forståelse i denne beslutning.

 
   

 

Vejle Messen – 2021 – Aflysning – Aflysning -  Aflysning  - udskydes til 2021.Aflyst

Ja – endnu én aflysning….

Vi har fra forskellige side, blevet informeret at Vejle messe 2021 er blevet aflyst. Med de nuværende Covid-19 regler (Maks 100 personer (gående) i et lokale), virker det som et nødvendig tiltag. Vi er naturligvis ærgerlige  over denne udmelding. Vejle messe er et af årets helt store begivenheder så denne udmelding bringer igen vores hobby  i svære vilkår. Men igen, Corona er her og vi må forholde os til den, også i 2021 – desværre. Vi har tilmeldt Århus akvarieforening som deltager i 2022.

September møde  3/9 kl 1900 - Tranbjerg Spejder hytte: Program: Hygge – Hygge -

Ja da – så har vi et arrangement der ikke er aflyst. Vi har valgt at afholde vores september møde, i andre rammer. Vores klublokale (Ældre Centeret) er lukket ned for udefra kommende – Århus Kommunes regelsæt, så vi har valgt at flytte vores næste møde ud til Tranbjerg Spejder hytte. Med de gældende Covid-19 regler, må vi samles op til 35 personer her i dette lokale. Adressen er: Skovgårdsvænget 97G, 8310 Tranbjerg, linje 4 kører lige til døren. Det er krav, du som deltager overholder gældende Covid-19:  regler til afstand, hånd hygiejne, sprit m.m. Vi har valgt, at vi denne aften laver dette som en hygge aften. Dvs. mulighed for at snakke sammen, hygge, og som aftens hovedpunkt, afvikle vores egen aktion. Der må være en del af os der har masser af fisk, planter m.m. efter sommerferien. Om du vil deltage i dette arrangement er som altid frivillig. Vi skal passe på os selv og hinanden. Husk derfor Covid- 19 reglerne. Blev hjemme hvis du har symptomer indenfor 14 dage …….

Der er på adressen: Skovgårdsvænget 97G, 8310 Tranbjerg

 Torsdag 3/9 september kl 1900.Vi ses…

Pga. begrænset antal pladser er tilmelding til mødet nødvendig og skal sendes til tilmeld@aarhus-akvarieforening.dk

Fangst tur Århus område  - Besøg et vandhul og få foder med hjem tur - tanker.

Et af de tiltag vi arbejder med er hentet fra vores aktivitet ønskeliste. I foreningen har vi flere lokale kræfter der kender gode vandhuller i Århus området. Ideen er at vi mødes og sammen drager ud på en lille hyggetur i Århus området. Kigger hvad der af vanddyr, emner og ellers få nogle oplevelser med hjem sammen med lidt mundgodt til fiskene derhjemme. Mere om dato/sted følger.

 

 

Randers Regnskov –  En tur bag kulisserne.

Så er vi kommet lidt videre mht. planlægning af tur til Randers Regnskab. Vi har modtaget tilbud fra Randers. Der er mulighed for at komme bagved, både i åbningstiden, her vil der være andre mennesker i selve udstillingen. Eller booke et aften arrangement hvor vi har hele ”skoven” for os selv. Hvad vi gerne vil mht. tidspunkt, lørdag – søndage, hverdagsaften osv. er noget vi må drøfte sammen på et kommende medlemsmøde. Der er flere muligheder for at komme en tur bag ved her i efteråret. En tur til Randers kan evt. også kombineres med et besøg hos Unimati hvis det ligger i hans åbningstid. Lad os snakke om hvad I/du har af ønsker…

Kommende medlemsmøder – oktober og November.

Vi er i gang med at booke foredragsholder til efteråret. Konceptet er at vi satser på at vi enten kan komme tilbage til vores klub lokale, eller finder andre lokaler hvis vi stadigvæk er ramt af Covid-19 nedlukning. Som nyt tiltag, arbejder vi videre med at vi på disse foredrag, vil sende selve foredraget live på facebook. Dette for at medlemmer der vælger at blive hjemme, kan følge med. Samt give muligheden for at se foredraget igen hvis du er blevet forhindret. Hvad vi får af foredrag, vil blive meldt ud når disse er afklaret

                                                                

Betaling nye medlemmer:

Taksten for 2020: almindelig medlemskab: 350,- pr år, Unge under 18 år/pens/stud: 250,- pr år.   Reg nr: 1551 konto nr: 1071459. Mobilpay: 20537.

Det blev til lidt blandet information, desværre igen præget af de omstændigheder som vi alle er ramt af, aflysninger, begrænsninger i hvordan vi kan ses, usikkerhed om fremtiden. Men husk at vi som forening igen er i gang efter ferien, og på trods af alt, er i gang med nye aktiviteter. Så velkommen tilbage efter ferien. Ses derude.

Vores liv er gået i fisk, men vi er glade for det.

Bestyrelsen.

 

 

 

Afmeld