Generalforsamling/Spisning/Aktion Torsdag 3/6 kl. 1900

Generalforsamling/Spisning/Aktion Torsdag 3/6 kl. 1900

 

Hej Alle

Så sker det endelig – Generalforsamling/Spisning/Aktion Torsdag 3/6 kl. 1900 Sinstrupvej 13, 8220 Brabrand. (Ældrecenteret er stadig lukket ned).

Med åbningen af Danmark, og med mulighed for forsamlinger op til 50 personer, indkaldes du hermed til vores ordinære generalforsamling 2021.

Konceptet er det samme som tidligere. Generalforsamling, (Se agenda), efterfølgende fælles spisning. Rud levere frikadeller/kold kartoffelsalat.

Aften sluttes af med årets første aktion. Der må være en masser planter/fisk der trænger til at komme videre efter et hel års nedlukning.

Har du emner eller ideer til bestyrelsen – skal disse indkommende forslag indmeldes via mail. (bestyrelse@aarhus-akvarieforening.dk). Senest 27/5.

For at efterlever gældende Corona regelsæt – skal alle komme med et gyldigt Corona pas. (Vaccineret eller maks 72 timer gammel negativ test ).

Vores regelsæt for gyldige medlemmer, (stemmeret), kræver et gyldigt medlemsbevis. Dette betyder, at alle skal have betalt deres kontingent inden vi starter.

Det vil være muligt at betale sit manglende kontingent på selve aften – enten via mobilpay eller kolde kontanter. Hvis du vil betale allerede nu, får du lige vores bank oplysninger:

Bank oplysninger:
Reg. nr: 1551 Konto nr: 1071459

Mobilepay 20537

Alm. medlemsskab: 350,- kr. pr. år.
Unge under 18 / Pens. / Stud.: 250,- kr. pr. år.

Håber vi ses til et par hyggelige timer – Vores liv er gået i fisk, men vi er glade for det😊

Bestyrelsen

 

General forsamling 2021 Århus Akvarieforening torsdag 03 Juni kl 1900 Sintrupvej 13, 8220 Brabrand. NB: Husk gyldigt Corona pas og betalt Kontingent. (kan betales ved døren).

Agenda:

1: Valg af dirigent.  (Bestyrelsen indstiller Erik som dirigent).

2: Valg af referent.

3: Valg af stemmetæller – Der skal vælges to i forsamlingen. 

4: Bestyrelsens beretning V/formanden.

5: Fremlæggelse af foreningens regnskab.

6: Fremlæggelse af foreningens budget.

7: Indkommende forslag.

8: Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.  

9: Valg til bestyrelsen.

Formand – Birger ønsker genvalg.

Bestyrelsesmedlem – Erstatning for Uffe.  –  Bestyrelsen indstiller Rasmus.

Bestyrelsesmedlem – Ole ønsker genvalg.

Bestyrelsesmedlem – Rud ønsker genvalg.

Bestyrelsesmedlem – Carsten ønsker ikke genvalg.

Kasser – (Paul vil stoppe) – Bestyrelsen indstiller Erik.

2 Suppleanter – (1 år). 

1 Unge Observatører. (under 18 år).

2 Revisor – (1 år).

1 Revisor suppleant.

10: Evt.

 

 

Afmeld