Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

Ekstraordinær generalforsamling i Århus Akvarieforening torsdag 11. april 2024 kl. 19.00 i foreningslokalet

Ekstraordinær generalforsamling i Århus Akvarieforening torsdag 11. april 2024 kl. 19.00 i foreningslokalet

Ekstraordinær generalforsamling i Århus Akvarieforening torsdag 11. april 2024 kl. 19.00 i foreningslokaletAgenda:

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Valg af stemmetællere

4: Indkommende forslag (forslag som ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest torsdag den 28. marts)

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

a. Ændring af bestyrelsens sammensætning, nuværende ordlyd:
§ 8. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af 8 personer.
Foruden formand og kasserer, konstituerer bestyrelsen sig selv ved første kommende bestyrelsesmøde. Dette er gældende til næste generalforsamling.
Der skal vælges følgende poster:
1 Næstformand
1 Sekretær
De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Foreslås ændret til:
§ 8. Bestyrelsens sammensætning:
Bestyrelsen består af 3-5 personer.
Formand vælges i ulige år for to år ad gangen.
Kasserer vælges i lige år for to år ad gangen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer, 1-3 personer, vælges hvert år.
Genvalg kan finde sted.

b. Tilføjelse til § 14, Ophør:

Stk. 3.
Ved foreningens opløsning kan betalt kontingent for indeværende år refunderes til foreningens medlemmer.

5: Valg til bestyrelsen (lige år), suppleanter og revisorer (hvert år)

Formand: ekstraordinært (normalt i ulige år) for 1 år Birger E. Andersen
Bestyrelsesmedlem: (ulige år - 2 år) Henrik Pedersen (Åbyhøj)
Bestyrelsesmedlem: (ulige år. - 2 år) Henrik Døssing
Bestyrelsesmedlem: (ulige år. – 2 år) Jesper Skelgaard
Bestyrelsesmedlem: (lige år - 2 år) Rasmus Østergaard
Kasserer: (lige år – 2 år) Erik C. Nielsen
Bestyrelsesmedlem: (lige år – 2 år) Rud Laursen
Bestyrelsesmedlem: (lige år– 2 år) Asbjørn S. Sørensen

1: Suppleant (hvert år):  Henrik Borgen
2: Suppleant (hvert år):  Hans Henrik Pedersen (Ormslevvej)

Unge observatør: på valg – ingen pt.

 2 revisorer (hvert år) Bodil Sørensen og Peter B. Jensen
 1 revisorsuppleant (hvert år) Henrik Strandgaard

6: Status på foreningens virke efter afslutning af pkt. 5

 

 

Med venlig hilsen fra bestyrelsen

 

Foreningen er vært for en let aftensmad.

 

 

 

 

Afmeld