Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

Nyt fra klubben

Nyt fra klubben

 

Kære medlemmer af Århus Akvarieforening.

I har stadig en klub at være medlemmer af. Ved den ekstraordinære generalforsamling blev der valgt en ny bestyrelse, 5 medlemmer stod frem og modtog valg, efter generalforsamlingen havde godkendt et forslag om en mindre bestyrelse. Der er valgt ny formand ( undertegnede), ny kasserer og 3 medlemmer til bestyrelsen. Ligeledes blev suppleanter, revisorer og revisorsuppleant valgt, så alt er på plads.

Jeg vil gerne takke den tidligere bestyrelse for et fantastisk stykke arbejde. De overlader en stærk klub, både økonomisk og medlemsmæssigt, så den nye bestyrelse har et godt udgangspunkt. Men den gamle bestyrelse sled sig også til laser for at forkæle klubbens medlemmer. 

Det er min holdning at bestyrelsen er til for at skabe rammerne for foreningen, så den kan leve et godt og aktivt liv. MEN, vi kommer ikke til at knokle os selv ned under gulvbrædderne for at gennemføre projekter klubbens medlemmer ikke har sjælen med i. Så med andre ord, I får det aktivitetsniveau I selv ønsker, og selv bidrager med. Der vil nok komme nogle møder hvor almen hygge og snak bliver eneste punkt på dagsordenen, det gælder for eksempel næste møde i maj.

Til gengæld er der så mulighed for at I medbringer lidt emner til auktionen, vi er nok mange med overskud af planter og fisk, og skulle I få lyst til at invitere nogle udefra kommende personer med, så bliver der måske også mulighed for at de kan få lidt gode sager med hjem til fornuftige priser.

Har I nogle emner eller projekter I mener kan have medlemmernes interesse, så henvend jer til den nye bestyrelse (eller nogen fra den gamle, så vil de nok sende jer videre til os). Bestyrelsen vil så kigge på jeres forslag og om muligt indpasse dem i kalenderen, ligesom den vil kigge på hvad budget det vil være rimeligt at understøtte ideerne med.

Men først og fremmest, Vi fortsætter med at have en klub, og bestyrelsen ser frem til at hygge sig med jer til de næste mange års møder.

Venlig hilsen Jan H. Larsen

 

 

 

Afmeld