regler1

Almene henstillinger for alle deltagere:

Akva-auktionen der afholdes i Aarhus, oktober måned har gennem de senere år vokset sig større og større, både hvad antallet af besøgende angår, samt auktions effekter.

For at denne dag kan afvikles, så det bliver en god oplevelse for alle, er der nogle auktionsregler som vi vil bede alle om at følge. Disse er ikke lavet for at gøre det besværligt for deltagerne, men de er derimod til for, at alle - som sagt - får en god oplevelse.

Vi henstiller til alle deltager om, at snak under selve auktionen begrænses til et minimum, idet auktionarius ikke kan hører alle bud der måtte komme.

- du skulle jo også gerne selv kunne høre det auktionsnummer som bliver råbt op.

Der skal selvfølge være plads til at snakke med andre akvarister, men skal det være højlydt, henvises der til cafe området, som ligger bag auktionsrummet. Auktionen kan også følges herfra.

Da der er mange akvarister samlet, bør der vises hensyn over for andre. Vis især hensyn og giv plads til de hjælpere som bevæger sig rundt i lokalet, idet denne dag ikke kan afholdes uden dem.

Kort sagt: Følg reglerne for god takt og tone... Og husk at sprite af

regler2

Hvordan forholder jeg mig som køber?

Der er som ingen speciel måde du skal forholde dig på. Husk takt og tone - dog anbefaler vi flg:

Gå ind i salen, find et sted hvor du vil være under auktionen, hold dine medbragte ting samlet ved din plads.

Medbring papir og blyant, så du kan notere hvilke numre du vil byde på.

 

Medbring evt. flamingokasser/aviser og bæreposer. Forsvarlig opbevaring fra køb til hjemtransport, påhviler køber - og det er dig...

Undgå at løfte poser med fisk mere end højst nødvendig. Dette for at undgå alt for meget stress af fiskene. Det er jo derfor du skal notere hvilke numre du vil byde på.

Der er ingen garanti på fisk og andre effekter, dog skal sælger mærke elektrisk udstyr med navn og tlf. nr. Du skal selv tage kontakt til sælger, hvis effekten er defekt, dette gøres inden 3 dage. Du skal dog vide, at der må ikke indleveres defekte effekter. Øvrigt udstyr og planter kan jo ses inden auktionen går i gang, så du vurderer selv standen af dette.

Med hensyn til fisk, så skal du tage kontakt til Akva Auktionen, såfremt der skulle være noget galt, efter du er kommet hjem. Dette skal gøres inden 3 dage.

Skulle du købe en pose fisk, hvor luften er gået ud (dette kan desværre ske under auktionen, selv om posen er korrekt ved modtagelse), skal du straks rette op på dette, så fisken ikke lider overlast. Medbring derfor selv ekstra poser og elastikker.

Generelt anbefaler vi, at du efterser poser med fisk inden du forlader stedet, så skulle der være noget, ja, så løser vi problemerne med det samme. Husk du har selv ansvaret efter køb.

Det er muligt at betale kontant eller med Mobilepay

Når du har vundet en auktion, så hold din hånd oppe, så vores bringer kan se dig. Hav penge eller mobil telefon klar ved modtagelse af din vundne effekt, gerne på det beløb du skal af med. Husk der tillægges 10% til dit auktions-

bud.

regler3

Indleveringsregler for sælger:

Sælgere:

 • Der tillades kun salg fra private og hobby-opdrætte
 • Der må ikke sælges effekter indkøbt med henblik på videre salg
 • Der afregnes først når auktionen er afsluttet. Hvis ikke du kan deltage til slut, er det muligt at få overført pengene til din konto. Dette aftales ved indleveringen.
 • Der fratrækkes 10% af købsprisen, som tilfalder arrangøren.
 • Da vi forventer at mange vil betale med Mobilepay, vil udbetalinger over 1000,- bliver med bank overførsel. Hvis der efter endt udbetaling er flere kontanter, vil det evt. være muligt at få dem udbetalt kontant.

Indlevering:

Indlevering foregår af 2 omgange:

 • Ved bord 1 er der kontrol af dine poser med fisk
 • Er der fejl ved dine poser, bliver du taget ud af køen og skal rette de fejl der er blevet påtalt, kan du ikke det, kommer posen ikke på auktion. Såfremt du har fisk der skal pakkes om kan der købes poser i indgangen.
 • Ved bord 2 bliver dine effekter registreret med nummer.

Begrænsning:

NYT! For at begrænse antallet af effekter på auktionen vil det fremover kun være levende effekter (fisk, planter osv.) og evt. donationer til forening, der kommer på auktionen.

Alle andre effekter sælges fra et fast pris bord.

På fast pris bordet vil det kun være sælger der betaler 10% i gebyr. Pris på varen skal sammen med navn og telefon nummer være tydeligt påført hjemmefra. Det vil på et tidspunkt i løbet af dagen være muligt at regulere prisen på egne vare med hjælp fra dem der passer fastpris bordet.

Der må kun samlet medbringes 40 effekter pr. husstand fordelt på auktion og fastpris. Vi opfordrer jer til at pakke færre men større poser og så evt. sætte mindste pris på. Vi kan desværre kun nå max. 700 numre.

Der må ikke bruges strå-mand for at få flere effekter med. Skulle dette ske vil pågældende få en salgs- karantæne på 2 år.

 • Ej indkøbte effekter med henblik på videre salg (fisk, planter, udstyr).
 • Udstyr skal hjemmefra være i funktionsdygtig stand, samt forsynet med: navn og tlf.nr. og pris
 • Teknik der er defekt, må Ikke sættes på auktion.
 • Bøger og blader skal være "fuld-sidet", samt forsynet med: navn og tlf.nr.
 • Der modtages ikke fisk der er genmanipuleret og/eller kunstigt farvede.
 • Der må max indleveres 5 ens effekter pr. deltager, f.eks. max 5 poser rød sværddrager.

Pakning af fisk:

Alle poser skal være runde i bunden (spørg i din akvarieforretning – eller få dem udleveret i din forening).

 • Vandet skal være klart, så fiskene kan kontrolleres
 • Poserne må ikke være med reklame tryk på begge sider, så indholdet ikke kan besigtiges.
 • Hellere for store poser end for små.
 • Kom ikke for mange eller for store fisk i hver pose.
 • Sørg for at der er nok vand og luft i poserne.
 • Hver pose markeres med indhold, antal, og om muligt kønsfordeling. Mærkat m.m. sættes på luftdelen af posen.

Tips

Fisk pakkes bedst med 1/3 vand og 2/3 luft. Er du i tvivl om posen er for lille – så brug en større. Planter skal være i lufttætte plastposer. Hver pose skal mærkes med indhold - både art og antal. Medbring selv ekstra poser til evt. om pakning.

regler4

Arrangøren:

Giver mulighed for ekstra/nye indpakningseffekter, såsom elastikker, plastposer og skriveremedier (Så længe lager haves).

Plastposer til om pakning af fisk kan købes i indleveringen. Sørger for ordentlig opbevaring af fisk og planter.

Dvs. flamingounderlag eller lignende varmeisolerende underlag, hvor fiskene står i poser på borde. Sælger kan vælge at lade sine effekter forblive i flamingokasser, efter indlevering og behørig mærkning.

Generelt:

 • Alt skal være forsvarligt pakket ind.
 • Skriv kun med vandfast tusch på poserne, eller brug labels.
 • Sælger er ansvarlig for egne auktionseffekter.
 • Hvis der ønskes en mindstepris, skal det stå på effekten.
 • Mindste pris starter ved 20 kr.
 • Hvert bud er på mindst 5 kr.
 • Når prisen er over 100 kr. er mindste bud på 10 kr.

Auktionarius:

Er en person / personer som er udpeget af Akva Auktionen.

Skulle der under auktionen være tvivls-spørgsmål ang. en effekt, som er under hammeren er auktionarius´

afgørelse gældende.

Klage/r over afgørelsen kan indgives til Akva Auktionen efter auktionen, eller senest 3 dage efter.